Spelregels

Spelregels

Om alles op een goede manier te laten verlopen zijn er een aantal spelregels opgesteld.

Meenemen:

  • Mag altijd als er geen activiteit is in deze ruimte (kamer 0.4).
  • 4 boeken tegelijk per persoon, gelieve binnen 4 weken weer terug te brengen Dan kunnen er meer mensen van genieten.
  • Gewoon boeken pakken en meenemen.
  • Je hoeft niets op te schrijven.
  • Je mag gerust aan een tafel gaan zitten lezen.
  • Je mag ook een kopje koffie vragen (wel graag zelf betalen).

Inleveren:

  • Boeken in de kist plaatsen
  • Wij zorgen er voor dat de boeken op de goede plek worden teruggezet.

Dank voor jullie medewerking,

het team van de Dorpsbieb.